English (United Kingdom)Serbian (Latin)


      

Princess - sredstvo za punjenje bora

Princess® FILLER je sterilni, biorazgradivi, viskoelastični, savršeno prozirni, bezbojni, izotonični, homogenizovani i monofazni implantat u gelu.

Princess® FILLER se koristi za korekciju blagih do dubokih bora. Takođe se koristi za perioralne bore, konture usana i povećanje volumena usana. Može se koristiti na svim delovima lica sem konturama oka. Preporučuje se ubrizgavanje Pricess FILLER-a između srednjeg i dubokog dermisa radi postizanja vrlo prirodnog izgleda i dugotrajne korekcije.


Mrežasta hijaluronska kiselina (HA)
Koncentracija HA 2,3% (23 mg/ml)
Stabilizujući agens BDDE
Drugi sastojci Fosfatni pufer citrat, NaCl

Parametar Prosečni rezultati
BDDE [ppm] ≤ 2
Endotoksini [EU/g] < 0,5
Sterilitet sterilno
pH 7
Osmolarnost [mOsmol/kg] 300
Izvučeni volumen [ml] 1
Dinamična viskoznost [mPa·s] ~ 500,000


Količina injekcije
Pakovanje 1x1 ml
Igla 27 G ½